ספורט

שירות צבאי

פרופיל נפשי – מה ההשפעות לטווח הרחוק?

שירות צבאי הוא חוויה מעצבת ומשפיעה בחיי רבים מאזרחי ישראל. אחד ההיבטים המרכזיים של השירות הצבאי הוא התהליך של פרופיל נפשי, שבו חיילים עוברים הערכה פסיכולוגית על מנת לאתר מגבלות